Exicolor oksidaciona krema proizvodi se za pružanje oksidacije u nanošenju krema za farbanje kose i posvetljivača – blanševa. Sadrži aktivne sastojke za zaštitu kose i vlasišta.

VAŽNA UPOZORENJA! Sadrži vodonik peroksid! Nosite zaštitne rukavice tokom pripreme i nanošenja proizvoda! Ne koristite proizvod ako postoji oštećenje vlasišta, svrab, ožiljci, ogrebotine ili posekotine! U slučaju dodira sa očima, odmah isperite sa puno vode i potražite lekarsku pomoć! Ako se tokom primene pojave alergijske reakcije, odmah prestanite sa korišćenjem i potražite lekarsku pomoć! Zaštitite proizvod od sunčeve svetlosti i toplote! Čuvajte proizvod van domašaja dece!

ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Šifra proizvoda: 0303 Kategorija: