Posebno je razvijen za upotrebu sa trajnom kremom za farbanje kose bez amonijaka Botanic Plus i kompaktnim puderom u boji (blanšem) bez amonijaka.

VAŽNA UPOZORENJA! Sadrži vodonik peroksid! Nosite zaštitne rukavice tokom pripreme i nanošenja proizvoda! Ne koristite proizvod ako postoji oštećenje vlasišta, svrab, ožiljci, ogrebotine ili posekotine! Izbegavajte kontakt proizvoda sa očima! U slučaju dodira sa očima, odmah isperite sa puno vode i potražite lekarsku pomoć! Ako se tokom primene pojave alergijske reakcije, odmah prestanite sa korišćenjem i potražite lekarsku pomoć! Zaštitite proizvod od sunčeve svetlosti i toplote! Čuvajte proizvod van domašaja dece! Za profesionalnu upotrebu!

Šifra proizvoda: 0323 Kategorije: ,